Cookie- og persondatapolitik i Dansk Kina-Kritisk Selskab

 1. Generelt

 2. Persondata, der behandles af Dansk Kina-Kritisk Selskab

 3. Formålet med behandlingen af medlemmets persondata

 4. Retsgrundlaget for behandlingen

 5. Hvad gør vi som forening for at beskytte medlemmernes persondata

 6. Medlemmets rettigheder vedr. behandlingen af dets personoplysninger

 7. Klage til datatilsynet

 8. Cookiepolitik

 

Kontaktoplysninger:

Dansk Kina-Kritisk Selskab

Formand: Thomas Rohden
E-mail: kinakritik@protonmail.com

1. Generelt

Dansk Kina-Kritisk Selskab indsamler oplysninger fra dig som medlem, når du melder dig ind i Dansk Kina-Kritisk Selskab og løbende i forbindelse med varetagelsen af dit medlemskab.

Til at opfylde vores oplysningspligt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter kaldt GDPR) har vi lavet disse retningslinjer, som vil fortælle dig som medlem, hvad der sker med dine personoplysninger i Dansk Kina-Kritisk Selskab

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til enten at skrive til Dansk Kina-Kritisk Selskab (kinakritik@protonmail.com) eller klage til datatilsynet, som er specificeret i det sidste punkt i denne guide.

 

2. Personoplysninger, som behandles af Dansk Kina-Kritisk Selskab

Dansk Kina-Kritisk Selskab indsamler personoplysninger fra dig som medlem, som du selv giver, når du melder dig ind i foreningen. Disse oplysninger er:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse.

 

3. Formålet med behandlingen af medlemmets personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger til at varetage dit medlemskab hos Dansk Kina-Kritisk Selskab. Dette består i at kunne orientere dig om foreningsaktiviteter samt opkræve dig det årlige medlemskontingent.

 

4. Retsgrundlaget for behandlingen

Dansk Kina-Kritisk Selskab behandler dine personoplysninger med hjemmel i art. 6 i GDPR.

I de fleste tilfælde behandles dine oplysninger med hjemmel i art. 6 (1b), hvor behandlingen sker for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Derudover indhenter vi samtykke hos dig som medlem med hjemmel i art. 6 (1a), når vi ønsker at behandle dine personoplysninger til andre specifikke formål.

 

5. Hvad vi gør som forening for at beskytte medlemmernes personoplysninger

Dansk Kina-Kritisk Selskab beskytter dine personoplysninger ved at opbevare og behandle dem fortroligt og sikkert. Vi gemmer dine personoplysninger i et lukket medlemssystem, hvortil kun foreningens bestyrelse og to ansatte har adgang til.

Yderligere bestræber vi os hele på at optimere vores indre arbejdsprocedurer, således dine personoplysninger kun bliver behandlet under nødvendighed og med den højeste grad af forsigtighed.

For at garantere sikkerheden af dine personoplysninger har vi en procedure for databrud. Når vi opdager databrud eller uregelmæssigheder i vores medlemssystem, anmelder vi det til datatilsynet indenfor 72 timer og dig som registreret hurtigst muligt.

Dansk Kina-Kritisk Selskab er den dataansvarlige for dine personoplysninger. Derfor har vi indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere. Dette er med til at sikre, at jeres personoplysninger bliver behandlet retsmæssigt.

 

6. Medlemmets rettigheder vedr. behandlingen af dets personoplysninger

Du som medlem er den registreret, hvorfor du nogle rettigheder ifm. vores behandling af dine personoplysning jf. art. 15-20 i GDPR. Disse er:

 • Retten til indsigt. Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret på dig, og om der behandles personoplysninger vedrørende dig og i givet fald adgang til disse.
 • Retten til berigtigelse. Du har ret til, at vi berigtiger urigtige personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse.
 • Retten til sletning. Du har ret til, at vi sletter dine oplysninger under den forudsætning, at Dansk Kina-Kritisk Selskab ikke længere har en ret til at opbevare dine oplysninger jf. art. 6 i GDPR.
 • Retten til begrænsning. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Retten til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Dansk Kina-Kritisk Selskab behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført din personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

7. Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med behandlingen af persondata i Dansk Kina-Kritisk Selskab, kan du klage til Datatilsynet

Kontaktoplysninger til Datatilsynet:Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Eller hent Datatilsynets klageformular med dette link: https://www.datatilsynet.dk/media/6930/klage-til-datatilsynet.pdf

 

8. Cookiepolitik

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne genkende computeren og forbedre brugeroplevelsen for dig. En cookie indeholder en tekstfil, som ikke kan indeholde virus.

Det er muligt at slette en cookie. Ønsker du at slette en cookie på deres computer, kan du benytte denne brugervejledning: https://wemarket.dk/saadan-sletter-du-dine-cookies/